+ 4 0726 195 222 contact@reflexovitalsalon.ro

Politica de confidențialitate

Când vizitezi site-ul https://reflexovitalsalon.ro, cand ne contactezi pentru o informatie sau cand apelezi la serviciile noastre, ne incredintezi informatiile tale. Scopul acestei Politici de confidentialitate este sa iti arate ce date prelucram, de ce le prelucram si ce facem cu ele. Fiind pe deplin constienti de faptul ca informatiile tale personale iti apartin, facem tot posibilul ca atunci când le stocăm să o facem în siguranță.

Prin navigarea pe site-ul https://reflexovitalsalon.ro, sau prin contactarea noastră folosind formularul de contact din site, declari ca ai fost informat in mod adecvat asupra prelucrarii datelor prin parcurgerea acestui document, denumit în continuare „Politica de confidențialitate”.

Definiții termeni

https://reflexovitalsalon.ro/ , (sau „Site-ul”) este un site de prezentare al firmei Reflexovital Center. Site-ul este administrat de REFLEXO VITAL CENTER SRL, cu sediul în Sibiu, Str. Oituz 25c , având CUI 32902451 , denumit in continuare „Reflexo Vital”.

Potrivit Legii nr. 677/2001 și a Regulamentului (UE) 679/2016 (aplicabil in România din 25 mai 2018),  Reflexo Vital   este operator de date cu caracter personal.

„GDPR” reprezintă Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoana fizică identificată sau identificabilă;

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Reflexo Vital  poate schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările si modificările prezentei Politici sunt valabile imediat dupa notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site.

Ce informații colectăm?

 1. Informații pe care ni le furnizezi voluntar

Când utilizezi formularul de contact de pe site, când ne contactezi prin telefon, e-mail sau comunici cu noi în oricare alt mod, ne dai în mod voluntar informațiile pe care le prelucrăm. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa IP și/sau numărul de telefon.

Oferindu-ne aceste informații, le vom folosi doar pentru a putea comunica direct cu dumneavoastră iar în caz de necesitate pentru a detecta sau preveni spamul, combate comportamentele dăunătoare sau alte experiențe nedorite dar nu vor fi prelucrate dincolo de acest punct. Nu dezvăluim sau transferăm informații către terți.

 1. Informații pe care le colectăm automat

Când navighezi pe site-ul nostru, este posibil sa colectăm informații despre vizita ta pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ai interacționat cu site-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii de similare. Poți vedea ce sunt cookie-urile, ce tipuri de cookie-uri folosim, cum le folosim și cine le accesează, citind Politica cookie-urilor.

Care este temeiul legal pentru prelucrare ?

În privința datelor pe care ni le oferi voluntar prin completarea și trimiterea formularelor sau prin contactarea noastră în orice alt mod, temeiul legal este „luarea unor măsuri la cererea persoanei vizate înaintea încheierii unui contract” (art. 5 alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) și „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

Atât potrivit legislației actuale, cât și potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimțământul tău nu este cerut in situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare (cum ar fi posibilitatea colectării anumitor date în fișiere de tip log pe serverul de hosting al Avox Hosting la care nu avem acces), temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului https://reflexovitalsalon.ro, îți dai în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

În ce scopuri colectăm datele ?

 • pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;
 • pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site;

Cât timp stocăm datele?

Nu stocăm date cu caracter personal în baza de date.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Reflexo Vital Sibiu (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor,   Reflexo Vital Sibiu   va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Cui dezvăluim informațiile tale?

Nu vom dezvălui informațiile tale către terțe părți, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale. Totuși, este posibil să dezvăluim informațiile tale către urmatoarele entități:

 • Furnizori de servicii. Putem dezvălui informațiile tale altor companii sau persoane cu care noi colaborăm, care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi companiile care ne ajută pentru facturare, furnizori de sisteme IT şi furnizorii de servicii de mentenanţă. Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entități au o capacitate limitată de a utiliza informațiile tale in alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;
 • Instante de judecată, parchete sau alte autorități publice pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la o procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de perchezitie sau o hotărâre judecatorească);
 • Altor părti cu consimțământul sau la instrucțiunile tale. În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidențialitate, este posibil să transmitem informațiile terților cărora consimți sau soliciți să efectuăm o asemenea dezvăluire.

Transferăm date către state terțe?

Nu transferam datele tale către state din afara Uniunii Europene. Dacă vom schimba politica, vă vom informa în mod corespunzător, iți vom prezenta garanțiile aferente și iți vom solicita consimțământul.

Care sunt drepturile tale?

 • Dreptul de retragere a consimțământului;
 • În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, iți poți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail la adresa tratamentmodelare@yahoo.com
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 • Dreptul de a te adresa justiției;
 • Dreptul de acces;
 • Ai dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, ai dreptul de acces la datele respective.
 • Dreptul la rectificare;
  • Ai dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
  • În situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a obține ștergerea datelor care te privesc, fără întârzieri nejustificate.
 • Dreptul la restricționarea prelucrarii;
  • Ai dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din urmatoarele cazuri:
   • contești exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;
   • prelucrarea este ilegală, iar tu te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
   • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu ni le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanță;
   • te-ai opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.
 • Dreptul la portabilitatea datelor
  • Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care ni le-ai furnizat intr-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:
   • prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR;
   • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Nu ai acest drept în cazul în care decizia:

 • este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract intre tine si un operator de date;
 • este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertaților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
 • are la bază consimțământul tău explicit.

Cum îți exerciți drepturile?

Pentru a-ți exercita drepturile legale, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail   tratamentmodelare@yahoo.com

Te rugăm să reții următoarele:

 • Perioada de timp: Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii tale.
 • Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil sa nu îți putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea ta de acces, te vom informa despre motivul refuzului.
 • Imposibilitatea de a te indentifica.

În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele tale personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizezi în solicitarea ta sau din cauză că nu stocăm datele tale undeva. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci cand ne furnizezi numele si adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de catre browser.

În astfel de cazuri, în cazul în care nu te putem identifica ca persoana vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării tale, cu excepția cazului în care furnizezi informații suplimentare care sa permită identificarea.

Politica cookie-urilor

Pe site-ul nostru web folosim cookie-uri. Această notificare vă oferă informaţii privind modul în care utilizăm aceste cookie-uri şi cum le puteţi controla.

Ce este un cookie?

Cookie-urile sunt fişiere mici alcătuite din litere şi numere descărcate pe computerul sau dispozitivul dvs. mobil când vizitaţi un site web. Acestea sunt apoi trimise înapoi către site-ul web de origine la fiecare vizită ulterioară, sau către un alt site web care recunoaşte acest cookie. Cookie-urile sunt utile deoarece permit site-ului web să recunoască dispozitivul unui utilizator.

Cookie-urile au multe funcţii diferite, precum permiterea navigării eficiente între pagini, memorarea preferinţelor şi îmbunătăţirea generală a experienţei utilizatorului.

Utilizăm două categorii mari de cookie-uri:

 • Cookie-uri originale, transmise direct de noi pe computerul dvs sau dispozitivul dvs. mobil.
 • Cookie-uri terţe, trimise de o parte terţă în numele nostru. Utilizăm cookie-uri terţe pentru a analiza folosirea site-ului nostru web, precum şi pentru îmbunătăţirea generală a experienţei utilizatorului (ex. Cookie-uri Social Media, pentru a putea afisa videoclipuri, mesaje, etc)

Cum folosim cookie-urile?

Tabelul de mai jos rezumă modul în care noi şi terţii folosim cookie-urile pe site-ul nostru web. Aceste utilizări includ folosirea cookie-urilor pentru:

 • cunoaşterea numărului total de vizitatori ai site-ului nostru în mod continuu şi tipul de browsere de internet (de ex., Firefox, Safari sau Internet Explorer) şi sisteme de operare (de ex., Windows Macintosh, IPhone sau IPad) utilizate de vizitatori;
 • monitorizarea performanţei site-ului nostru, inclusiv modul în care utilizatorii navighează pe acesta;
 • îmbunătățirea experienței online;

Ce tipuri de cookie-uri folosim?

Tipurile de cookie-uri utilizate pe site-ul nostru pot fi clasificate într-una dintre cele patru categorii, şi anume „cookie-uri esenţiale”,  „cookie-uri funcţionale”, „cookie-uri funcţionale şi publicitare” și „cookie-uri analitice”. Următorul tabel vă oferă informaţii suplimentare despre fiecare categorie şi scopul cookie-urilor setate de noi:

Tipul de cookieCum acţioneazăSursă
Cookie-uri esenţialeAceste cookie-uri sunt esenţiale pentru navigarea şi utilizarea de către dvs. a site-ului web. Aceste cookie-uri nu colectează informaţii despre dvs. care să poată fi utilizate în scop de marketing sau pentru memorarea locaţiilor vizitate pe internet. Deseori, aceste cookie-uri sunt specifice unei sesiuni, expirând după finalizarea vizitei pe site-ul web (sesiune). Aceste cookie-uri nu pot fi dezactivate.reflexovitalsalon.ro (Cookie-uri originale)
Cookie-uri funcţionaleAceste cookie-uri permit site-ului nostru web să memoreze opţiunile dvs. (precum salvarea acceptului dvs. de a folosi cookie-uri pentru a nu vă mai arată popupul de acceptare timp de o lună). Informaţiile colectate de aceste cookie-uri pot fi anonimizate şi nu pot urmări activitatea dvs. de navigare pe alte site-uri web. Această categorie de module cookie nu poate fi dezactivată.reflexovitalsalon.ro(module cookie originale)
Cookie-uri funcţionale şi publicitareAceste module cookie sunt folosite pentru transmiterea de conţinut pe site-ul nostru web folosind YouTube.Youtube
Cookie-uri analiticeAceste cookie-uri, inclusiv cookie-uri cache, sunt setate de Google Analytics şi sunt folosite pentru colectarea de informaţii despre modul în care vizitatorii utilizează site-ul nostru, inclusiv numărul de vizitatori, site-urile web care i-au direcţionat pe site-ul nostru şi paginile vizitate pe site-ul nostru. Utilizăm aceste informaţii pentru a pentru a şti dacă utilizatorii au descoperit erori şi pentru a ne asigura că aceştia găsesc ceea ce caută. În mod obişnuit, aceste cookie-uri rămân pe computerul  sau dispozitivul dvs. mobil până le ştergeţi.Google Analytics

Cookie-urile utilizate de site-ul nostru:

 • Nu păstrează nici o informație de identificare personală, cum ar fi parolele
 • Nu accesează alte informații stocate pe computer
 • Nu compromit securitatea dispozitivelor
 • Ne permit să monitorizăm numărul de persoane care utilizează site-ul nostru
 • Ne permit să vedem cum ajung oamenii pe site-ul nostru (prin intermediul motorului de căutare sau prin e-mail)
 • Ne permit să colectăm informații tehnice despre persoanele care utilizează site-ul nostru, cum ar fi
  localizarea lor geografică și tipul de browsere web pe care le utilizează

Controlul sau ştergerea cookie-urilor

Aveţi dreptul să alegeţi dacă acceptaţi sau nu cookie-uri iar noi vă explicăm cum puteţi realiza acest lucru mai jos. Totuşi, vă rugăm să reţineţi că în cazul în care alegeţi să refuzaţi cookie-urile, nu veţi putea utiliza pe deplin funcţiile site-ului, iar comunicările primite din partea noastră pot fi mai puţin relevante pentru dvs. Vă rugăm să înţelegeţi că în cazul în care alegeţi să gestionaţi preferinţele privind cookie-urile, instrumentul nostru de gestionare a cookie-urilor va plasa un cookie pe dispozitivul dvs. pentru a permite aplicarea opţiunilor dvs. Dacă ştergeţi sau îndepărtaţi cookie-urile de pe dispozitiv, eliminaţi, de asemenea, acest cookie de setare a preferinţelor şi va trebui să vă reînnoiţi opţiunile.

Puteţi bloca modulele cookie neacceptând utilzarea acestora sau schimbând setările browserului, astfel încât cookie-urile de pe site-uri web să nu poată fi plasate pe computer sau dispozitivul mobil. Pentru aceasta, respectaţi instrucţiunile din browser (de obicei aflate în „Preferințe” sau „Opțiuni”).

Setările dvs actuale:Cookie-urile sunt activate.
Revocați consimțământul cookie-urilor

Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucați de cod așa că nu pot fi executate și nici nu pot auto-rula. In consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate si ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații intre browser si website, daca un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conecteaza la server folosind o rețea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

Pentru informaţii suplimentare despre modulele cookie, inclusiv vizualizarea modulelor cookie care au fost setate pe dispozitivul dvs. şi modul de gestionare şi ştergere a acestora, vizitaţi www.allaboutcookies.org.

Întrebări și solicitări

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să iți exerciți drepturile legale in legatură cu datele pe care le deținem sau daca ai ingrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: tratamentmodelare@yahoo.com