Date de identificare, obiecte de activitate, documente in baza carora societatea isi desfasoara activitatea

SC REFLEXO-VITAL CENTER  S.R.L. este inregistrată la Registrul Comertului sub nr. J23/248/2014, avand Cod unic de înregistrare 32902451, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J32/248/2014, cu sediul social in Judetul Sibiu, Loc. Sibiu,  str. Oituz, nr. 25A, ETAJ PARTER

Domeniul principal de activitate este:

Obiectul principal de activitate este:


Societatea poate desfăşura, ca obiecte secundare de activitate, următoarele activităţi:

6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

8559 Alte forme de invatamant n.c.a.

9604 Activitati de intretinere corporala

9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare

Cetificate / Autorizații / Avize / Licente privind activitatea societatii:

Nota: datele comunicate pot fi actualizate periodic in functie de modificarile survenite in legislatie si/ sau activitatea firmei